Hoofd menu

FotoGaag.nl - Dé betaalbare fotokist

De betaalbare fotokist en babbelbox geschikt voor bruiloften, feesten & evenementen.

Fotogaag.nl en M-bit hebben samen een betaalbare fotokist en babbelbox ontwikkeld voor bruiloften, feesten en evenementen. De fotokist/babbelbox is volledig plug&play en zeer gebruiksvriendelijk. Doordat er maar 1 knop is kan iedereen de fotokist bedienen! Heb je interesse? Neem dan snel contact op!

 Reserveer direct

Bedien de fotokist met maar één knop

Eén knop

De grote gekleurde knop aan de voorkant van de kist is alles wat nodig is om een foto of video te maken. Druk kort op de knop, poseer voor de foto en kijk hem direct terug. Voor een videoboodschap houd je de knop 3 seconden ingedrukt en er start een video-opname.

Spreek persoonlijke video-boodschappen in

Babbelbox

De fotokist heeft als extra optie de babbelbox-functie. Houd de knop 2 seconden ingedrukt en de HD-video-opname start. Met de bijgeleverde microfoon spreek je direct een video-boodschap in van 20 seconden.

Liever een kortere of langere boodschap?

Bekijk de mogelijkheden

Kijk je foto's direct terug via het eigen WiFi netwerk

Direct terugkijken

Download de foto's en video's direct in hoge resolutie met je smartphone door verbinding met het WiFi-netwerk van de fotokist te maken. Je wordt automatisch doorgeleid naar de pagina met alle foto's.

Elke foto krijgt een overlay

Persoonlijk tintje

Wanneer je wilt kun je de foto's direct laten voorzien van een (bedrijfs)logo. Elke foto wordt door onze eigen software direct voorzien van jouw ontwerp.

Bekijk de mogelijkheden

Steek alleen de stekker in het stopcontact en je kunt aan de slag

Plug&Play

De fotokist van Fotogaag.nl en M-bit is zeer gebruiksvriendelijk. Alles wat je hoeft te doen is de stekker in het stopcontact te steken en de rest gaat vanzelf.

Op alle overeenkomsten zijn onze Algemene voorwaarden Fotokist en Babbelbox van toepassing. Lees voorafgaand aan de reserveringsaanvraag de voorwaarden goed door. Bij het versturen van de reserveringsaanvraag ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen

1.1. Akkoordverklaring

Door het verzenden van een reserveringsaanvraag geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast.

1.2. Voorwaarden van derden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door fotogaag.nl en of m-bit erkend.

2. Plaatsing

2.1. Zelf ophalen

Bij het zelf afhalen van de fotokist worden plaatsingsinstructies gegeven, deze dienen strikt opgevolgd te worden. De fotokist wordt door de huurder afgehaald en geretourneerd op onze locatie in Schiedam of Zaandam. Ophalen en terugbrengen gebeurt op een vooraf afgesproken moment en locatie. Het retourneren van de fotokist naar een andere locatie dan waarop deze is opgehaald is alleen in overleg mogelijk.

2.2. Plaatsing door fotogaag.nl of M-bit

Bij plaatsing door fotogaag.nl (Zaandam) of M-bit (Schiedam) worden er transportkosten in rekening gebracht. Transportkosten worden berekend op basis van de afstand volgens Google Maps. Voor zowel de levering als het ophalen van de kist rekenen wij de totaal gereden kilometers.

Rekenvoorbeeld
De gebruikslocatie bevindt zich op 7 km afstand van onze locatie. Voor zowel de plaatsing als het ophalen rijden wij 7 km heen, en 7 km terug. Wij brengen in dit geval 28 gereden kilometers in rekening.

2.3. locatie-eisen

Voor de locatie van de kist is het volgende van belang

  • 220V stroompunt binnen 5 meter van de kist
  • Een minimale afstand van 1 meter tussen de fotokist en de te fotograferen personen
  • Een vrije ruimte voor de camera van minimaal 3 meter, bij gebruik van een meegeleverd achtergronddoek 4 meter
  • De fotokist is niet waterdicht en moet daarom binnen staan
  • Hoewel de fotokist interne verlichting heeft is een goed verlichte locatie aan te raden
  • Bij gebruik van de babbelbox-functie is een locatie wenselijk waar zo min mogelijk geluidsoverlast is van omgevingsgeluiden en eventuele geluidsinstallaties

3. Schade en diefstal

Bij schade aan de kist, apparatuur of andere meegeleverde zaken die veroorzaakt is door nalatigheid of onjuist gebruik is de huurder volledig aansprakelijk. Wanneer er sprake is van diefstal dient de huurder binnen 24 uur na constatering aangifte te doen bij de politie en fotogaag.nl en M-bit te voorzien van een kopie van de aangifte. De kosten voor vervanging en bijkomende kosten liggen volledig bij de huurder.

4. Annulering

Annulering van de fotokist 30 dagen voor de gebruiksdatum is kosteloos. Bij annulering tussen de 29 en 15 dagen voorafgaand aan de gebruiksdatum brengen wij € 75 in rekening. Bij annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de gebruiksdatum brengen wij 50% van de huursom in rekening.

5. Huurperiode

De huurperiode wordt vooraf overeengekomen met de huurder.

6. Technische storingen en overmacht

In het geval van technische storingen die door onze medewerker niet direct opgelost kan worden zal het factuurbedrag verhoudingsgewijs gecompenseerd worden. Indien de fotokist door overmacht niet werkt (stroomstoring etc) dan zal in overleg coulant omgegaan worden met de huursom.

7. Gebruiksrechten gemaakte foto's

Door akkoord te gaan met de huurvoorwaarden krijgen fotogaag.nl en M-bit promotionele rechten op alle gemaakte foto's. Wij selecteren alleen foto's die het redelijk belang niet schaden. Verzoeken tot verwijdering van gebruikte foto's worden op eerste verzoek zo snel mogelijk gedepubliceerd.

8. Betaling

8.1 Particuliere huurders

De totale huursom, inclusief borg dient 30 dagen voorafgaand aan de gebruiksdatum voldaan te zijn. De borg wordt, indien er geen schade is geconstateerd, binnen 14 dagen terug gestort op het bij ons bekende rekeningnummer.

8.2 Zakelijke huurderds

De totale huursom dient binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. Eventuele schade wordt middels de vooraf bepaalde borgsom verrekend op de definitive factuur.