Hoofd menu

Aanleverspecificaties microfoonvlag

Op de microfoonvlag is er aan drie zijdes ruimte om een persoonlijke sticker toe te voegen. Dit kan 3 keer dezelfde zijn of 3 verschillende beelden/teksten.

De stickers worden uit zwart vinyl gesneden en kunnen daarom geen andere kleuren bevatten. Daarnaast is het belangrijk dat het beeld alleen uit vectoren bestaat en geen gepixeleerde beelden.

Afmeting

De maximale afmetingen van de microfoonvlag zijn 70 mm x 40 mm.

Technische eisen

  • Het beeld of de tekst mag alleen uit vectoren (lijnen en vormen) bestaan.
  • Er mogen geen pixelbeelden geplaatst zijn in het eps bestand.
  • Alle fonts dienen omgezet te zijn naar lettercontouren (select all > type > create outlines).
  • Zorg voor voldoende lijndikte. Een lijndikte van 1 mm en een font van 10pt of groter komt goed over.
  • Het beeld moet een illustrator eps of ai zijn versie 9.0 /10.0 of 11.0CS (dus geen photoshop eps!).